ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลชนะเลิศ “ THE BEST MAKE UP AWARD  By  KMA “ ให้แก่ นายฐิติกร หอมหวล และ นายพัฒนพงษ์ ปะวรรณมาตา 2 นิสิตจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ดีไซการแต่งหน้าได้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่ใช้ในการประกวดบนเวที Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2016 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์