Makeup Studio : Smoothly Foundation Sponge

  • รายละเอียด
  • ผลงานที่ผ่านมา
ฟองน้ำสำหรับเกลี่ยรองพื้น บีบี หรือ เบสได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Makeup Studio : Smoothly Foundation Sponge
ฟองน้ำสำหรับเกลี่ยรองพื้น บีบี หรือ เบสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่ม เนียนละเอียด ช่วยให้เกลี่ยรองพื้นได้อย่างเรียบเนียน  ทำให้แต่งหน้าได้ง่ายและเกลี่ยรองพื้นได้เร็วขึ้น มีมุมแหลมเพื่อเกลี่ยใต้ตาและร่องจมูก 1ชิ้นใหญ่ ประกอบด้วย 8 ชิ้นเล็ก

วิธีใช้ : ใช้เกลี่ยรองพื้น  บีบี  เบส                                                                                                                          
จำนวนสุทธิ : 1 ชิ้น