Makeup Studio : Short Liner Brush

  • รายละเอียด
  • ผลงานที่ผ่านมา
แปรงสำหรับกรีดตาขนาดเล็ก ช่วยเกลี่ยอายไลน์เนอร์ให้ดูฟุ้งกระจายเหมาะกับการเอาไว้ทำสโมกี้อายส์       
Makeup Studio : Short Liner Brush
 แปรงสำหรับกรีดตาขนาดเล็ก ช่วยเกลี่ยอายไลน์เนอร์ให้ดูฟุ้งกระจาย เหมาะกับการเอาไว้ทำสโมกี้อาย               
วิธีใช้ : ใช้สำหรับเขียนขอบตา