Makeup Studio : Cleansing Sponge

  • รายละเอียด
  • ผลงานที่ผ่านมา
ฟองน้ำเซลลูโลส เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ใช้สำหรับเช็คทำความสะอาดผิวหน้าหรือเครื่องสำอาง 
Makeup Studio : Cleansing Sponge
ฟองน้ำเซลลูโลส เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ใช้สำหรับเช็คทำความสะอาดผิวหน้าหรือเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด สามารถใช้แทนสำลีได้                                                                                                  
วิธีใช้ : ใช้สำหรับเช็คทำความสะอาดผิวหน้าหรือเครื่องสำอาง 
ข้อแนะนำในการใช้ : หลังการใช้ควรล้างให้สะอาดเก็บไว้ในบริเวณทีอากาศท่ายเท                                                                            
จำนวนสุทธิ : 2 ชิ้น