Makeup Studio : Angled Eyebrow Sable Brush

  • รายละเอียด
  • ผลงานที่ผ่านมา
แปรงปลายตัดสำหรับเขียนคิ้ว  เพื่อสร้างมิติให้กับคิ้วทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติ
Makeup Studio :  Angled Eyebrow Sable Brush
แปรงปลายตัดสำหรับเขียนคิ้ว เพื่อสร้างมิติให้กับคิ้วทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติ
วิธีใช้ : ใช้แปรงปลายตัดแตะที่อายแชโดว์สำหรับเขียนคิ้ว วาดแนวเส้นกรอบคิ้วของเราหลังจากนั้นค่อยๆเกลี่ยอายแชโดว์จนได้ทรงคิ้วตามต้องการ