Makeup Studio : Flatten Foundational Brush

  • รายละเอียด
  • ผลงานที่ผ่านมา
แปรงสำหรับทารองพื้น ช่วยในการเกลี่ย ปาด และทารองพื้นให้เนียนเรียบเสมอไปกับผิว
Makeup Studio : Flatten Foundational Brush
แปรงแบนสำหรับลงรองพื้น ช่วยในการเกลี่ยและทารองพื้นให้เนียนเรียบเสมอไปกับผิว  ใช้ได้กับรองพื้นทุกสูตร
วิธีใช้  :ใช้แปรงทาและเกลี่ยรองพื้นให้เนียนทั่วใบหน้า